Verwijder achtergrond

Tchinfoo

Kunstwerk voor UNICEF @ ING Art Center tijdens de tentoonstelling
Pop Art in Belgium!

 

Prijs per koppeltje - 60 €

Opbrengst gaat integraal naar Unicef

De ING Groep en Unicef werken al sinds 2000 samen rond kinderrechten en educatie. In het eerste decennium van ons partnerschap kregen niet minder dan een miljoen kinderen in ontwikkelingslanden een kans op een schoolopleiding.

In januari 2015 zijn we in het verlengde van het vorige programma gestart met het programma 'Power for Youth'. Daarmee willen we jongeren in zes landen, waarvan twee in Europa, de vaardigheden en kennis aanreiken om vandaag al meer doordachte keuzes over hun toekomst te maken.

ING België heeft dankzij de geweldige inzet van haar personeel nu al meer dan tien jaar onafgebroken bijgedragen aan dit wereldwijde partnerschap.

Vandaag heeft ING België het initiatief genomen om jaarlijks een multiple uit tegeven samen met een jonge kunstenaar. Het gekozen kunstwerk sluit dicht aan bij de thema’s van de tentoonstellingen  die in het  ING Art Center geörganiseerd worden ; dit jaar is dat Pop Art in Belgium.

Van deze editie zullen telkens 500 door de kunstenaar getekende exemplaren verkocht worden via het ING Art Center en via het personeel van de bank. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar Unicef binnen het kader van het programma 'Power for Youth' van ING.

Dit jaar klopte ING aan bij Carlos Perez. Zijn kunstwerken zijn vooral een weerspiegeling van zijn herinneringen als kind. Hij probeert vorm te geven aan het onbegrepen leed van zijn eerste levensjaren.  Vanuit de verbeelding en de spontaniteit van het kind tracht hij zijn volwassenenleed te verzachten. Zijn oeuvre is ontsproten aan een moeilijke jeugd, vol complexe verwarringen.

Zonder voorbedachtheid denkt Carlos Perez personages uit die meegroeien met zijn inspiratie. Zachte rondingen, driehoekige kuiven, vleugels ... Er is wel een constante: geen mond, slechts twee kleine, nauwelijks zichtbare lijnen voor de ogen. De creaturen van Carlos Perez worden zo herleid tot hun essentie. Zwijgzaam en ingehouden stralen ze een tijdloze wijsheid uit.

De figuren van Carlos Perez herinneren zowel aan het universum van Takashi Murakami en manga's, als aan een veel ascetischer en poëtischer aspect van de Japanse kunst. Zowel groot als klein, alleen of in groep behoudt elk van zijn sculpturen haar kwetsbaarheid en mysterie. Soms beeldhouwt hij ze meteen uit een gipsblok, soms maakt hij enorme exemplaren zoals het beeld dat sinds kort op het Guy d'Arezzoplein in Brussel staat.

Naar analogie met het verhaal van de Kleine Prins van de Saint-Exupéry schenkt Carlos Perez het leven aan kleine Tchinfoo's, die je raken met hun blik en innemende teerheid, en je een diep respect voor het kind-zijn inboezemen.

Uitsluitend te koop in het ING Art Center en via www.ing.be/art

www.carlos-perez.be

carlosperezlorca@gmail.com 


Follow ING on