Verwijder achtergrond

Structuur en Organisatie

Inleiding

Terug naar boven

De bankactiviteiten in België zijn georganiseerd volgens twee polen: Retail Banking en Wholesale Banking. Deze structuur garandeert een optimale doeltreffendheid en snelle besluitvorming.

ING België benadert haar klanten zoveel mogelijk in functie van hun eigen noden. Een particulier of een kleine onderneming heeft nu eenmaal andere financiële diensten nodig dan een grote multinational.

Daarom worden particuliere klanten en ondernemingen in verschillende categorieën ondergebracht.


 • Retail klanten: particulieren met een vermogen van minder dan 1 miljoen euro;
 • Private banking klanten: particuliere klanten met een vermogen van meer dan 1 miljoen euro;
 • Zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen met een jaaromzet van minder dan 4 miljoen euro;
 • Middelgrote ondernemingen met een omzet tussen 4 en 250 miljoen euro;
 • Institutionele klanten: overheden, ziekenhuizen, congregaties, onderwijsinstellingen, vakbondsorganisaties of pensioenfondsen;
 • Grote ondernemingen: beursgenoteerde ondernemingen en ondernemingen met een omzet van meer dan 250 miljoen euro;
 • Financial institutions: banken en andere financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen, … .

Retail Banking, de bank van de particulieren en de kleine ondernemingen

Terug naar boven

ING beschikt in België over twee bankpijlers en opereert als retailbank via een dubbel kantorennetwerk:

 • ING België, een universele directe bank die diensten verleent aan alle soorten klanten.
  ING België gebruikt naast haar kantorennet ook internet en mobiele kanalen als distributiekanaal.
 • Record Bank, een retailbank die 100% dochter is van ING België.
  De bank werkt met zelfstandige bankagenten, kredietmakelaars en “vendors” (vooral garages en aangesloten handelaars).

Retail & Private banking

Retail Banking richt zich op particuliere klanten met een vermogen van minder dan 1 miljoen euro en op zelfstandigen, vrije beroepen en kleine ondernemingen met een jaaromzet van minder dan 4 miljoen euro.
ING België gebruikt naast haar kantorennet ook internet en mobiele kanalen als distributiekanaal en benadert de klant via click, call of face.
Het kantorennet (face) van 748* kantoren, die heel België bedienen, blijft essentieel in het creëren van een nauwe relatie met de klant.

(* Gegevens laatste semester 2013)

Daarnaast wordt ook gebruik gemaakt van de rechtstreekse kanalen, zoals de Self’Banks, Home’Bank, Mobile Banking en via www.ing.be, kanalen die klanten gebruiken voor hun courante zaken. Daardoor kunnen de traditionele kantoren zich toespitsen op het verstrekken van persoonlijk advies en verkoop. Op het vlak van direct banking (click) voert ING de markt aan. De bank past zich aan het veranderende gedrag van haar klanten aan. Het internet en mobiele kanalen zijn beter geïntegreerd in de benadering van klanten om een betere service en betere producten aan te bieden. ING België trekt volledig de kaart van de directe bank en lanceert steeds meer onlineproducten.

Het internet en het kantorennet zijn twee complementaire verkoopkanalen. Ter ondersteuning daarvan helpt het contact centre (call) van ING België de klanten met informatie en de verkoop van een beperkt aantal producten.


Door de snelle vooruitgang van de technologie en de manier waarop onze klanten deze gebruiken, heeft ING België besloten zijn retailaanpak aan te passen en voerde een nieuw concept in. De ‘Bank van Vandaag’ maakt van het internet een volwaardig verkoopkanaal, naast de traditionele kantoren, die verbouwd worden tot aantrekkelijke verkooppunten, gericht op professioneel advies en verkoop, en die de nabijheid met de klant benadrukken. Het adagium is “direct waar mogelijk, advies waar nodig”.


Private Banking staat in voor de dienstverlening aan vermogende klanten, met een belegd vermogen van één miljoen euro of meer.
Het vermogensbeheer kan gebeuren op discretionaire basis (waarbij ING Private Banking integraal de verantwoordelijkheid draagt), het kan gaan om adviesbeheer (waarbij de klant bij elke transactie eerst zijn toelating geeft), of de klanten kunnen via de “private trading desk” zelf hun portefeuille beheren. Er wordt gewerkt met een “open architecture”, waarbij ook beleggingsfondsen van andere banken of beheersvennootschappen aangeboden worden. Ook “hedge funds” en “structured notes” maken deel uit van het aanbod.

De bank voor de zakelijke klanten

Het segment Ondernemingen en Institutionelen richt zich tot middelgrote ondernemingen - met een omzet tussen 4 en 250 miljoen euro – en tot institutionele klanten, zoals overheden, ziekenhuizen, congregaties, onderwijsinstellingen, vakbondsorganisaties of pensioenfondsen. Deze klanten vormen een belangrijk klantensegment voor ING België. Niettemin vereisen zij een aparte benadering. Daarvoor kunnen zij terecht in de 16 business centres en business desks die over het land verspreid zijn, en uiteraard ook in het gewone kantorennet.

ING België beschikt over specifieke specialisten op het vlak van transport en logistiek, landbouw en voeding, vastgoed, enz. De bank heeft tevens veel aandacht voor de familiale aspecten van middelgrote ondernemingen (70% daarvan zijn familiebedrijven).

Wholesale Banking, de bank van de onderneming

Terug naar boven

Naast particulieren vormen ondernemingen en instellingen het belangrijkste klantensegment van ING België.

ING België verleent een ruime waaier van diensten aan ondernemingen, van eenvoudige kredieten en geavanceerde financiële transacties tot advies bij fusies en overnames. ING België wil de ondernemingen bijstaan in elke belangrijke fase van hun ontwikkeling.


 • Grote ondernemingen, d.w.z. beursgenoteerde ondernemingen en ondernemingen met een omzet van meer dan 250 miljoen euro vallen onder Corporate Clients Belgium.
 • Financial Institutions heeft als klanten banken en andere financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, beleggingsfondsen en dergelijke meer. De geleverde diensten en producten omvatten onder meer gestructureerde financiering van moedervennootschappen en filialen, uitgifte van aandelen en obligaties, en producten die het wissel- en renterisico dekken.
 • De afdeling Corporate Finance legt zich toe op kapitaalmarktoperaties en op fusies & overnames.
 • ING Equity Markets wil zich positioneren als de voornaamste speler op de aandelenmarkten in de Benelux. Het rekent daarvoor op een kwaliteitsvolle aandelenanalyse, een goede toegang tot Europese en Noord-Amerikaanse institutionele beleggers en een prima trading en dienstverlening. Daarnaast staat ING Equity Markets ook sterk op de opkomende markten en beschikt het over een pan-Europees platform.
 • Financial Markets houdt zich bezig met de verkoop en de trading van financiële producten.

Internationaal netwerk

Terug naar boven

ING Groep is zowel in België als in Luxemburg actief op volgende vlakken: retail inclusief midcorp, private en commercial banking, levensverzekeringen, leasing en commercial finance.

In België is de groep eveneens actief op het vlak van niet-levensverzekeringen, Real Estate Development en Real Estate Investment Management.

Product Management & Client Services

Terug naar boven

Het departement Product Management en Client Services bepaalt end-to-end verantwoordelijkheden en is gealigneerd met de strategische doelen van de klantsegmenten. ‘Client Services’ institutionaliseert de focus op de klant in alle processen en verzekert zo de opvolging van de end-to-end klantervaring. De missie van ‘Product Management’ is om de concurrentiepositie van het bestaande aanbod te behouden, nieuwe producten te ontwikkelen en via innovaties verder te gaan dan traditioneel bankieren.

Information Technology Services

Terug naar boven

Onze maatschappij en het bankwezen veranderen voortdurend onder invloed van nieuwe technologische ontwikkelingen. Daarom streeft Information Technology Services (ITS) ernaar een dynamische, resultaatgerichte en performante IT-afdeling te zijn. Zo ondersteunt ze de ambities van ING BE en overwint ze uitdagingen. ITS staat meer bepaald in voor de tijdige ontwikkeling van nieuwe functionaliteiten die inspelen op de voortdurend veranderende verwachtingen van klanten, en garandeert tegelijkertijd een stabiele maar efficiënte dienstverlening aan zowel ING België als aan de wereldwijde business units binnen de ING Groep.

Aangezien de technologie en het gedrag van klanten elke dag sneller en sneller veranderen, moet ook ING sneller en slimmer worden. In 2015 introduceerde ING België de ‘agile’ manier van werken binnen ITS. ‘Agility’ is het vermogen van een bedrijf om snel te veranderen of zich aan te passen om in te spelen op veranderingen in de markt. In 2016 kreeg ING België een award voor haar Agile Learning Journey tijdens de Learning & Development Awards.

Resources en ondersteunende diensten

Terug naar boven

ING België doet voor zijn dagelijkse werking een beroep op een aantal business partners (supportdepartementen). Ook die zijn functioneel geïntegreerd in de globale structuur van de ING-groep. Niettemin leggen zij in hun activiteiten tal van lokale accenten. Deze ondersteunende diensten, zoals HR, communicatie, audit, compliance en vastgoed, moeten er rekening mee houden dat ING België een vennootschap en bank naar Belgisch recht is.

Follow ING on