Verwijder achtergrond

Kort historisch overzicht

In 1998 werd Bank Brussel Lambert (BBL) een onderdeel van ING Groep. Het was de laatste stap in een reeks grote veranderingen voor de bank. De Bank Brussel Lambert was het resultaat van de fusie tussen de Bank van Brussel en de Bank Lambert op 30 juni 1975. Die fusie sloot aan bij de gelijkaardige operatie die in 1972 plaatsvond tussen de houdstermaatschappijen van beide banken.

De Bank van Brussel werd opgericht in 1871 en heeft in de daaropvolgende zestig jaar onophoudelijk participaties verworven in andere banken, die in de belangrijkste Belgische steden gevestigd waren. In 1931 werden al die acquisities ondergebracht in één enkele entiteit, die niet alleen actief was in de traditionele banksector, maar tevens in het beheer van industriële belangen, in hoofdzaak in België en Afrika. Naar aanleiding van de Belgische bankhervormingen van 1934 en 1935 werden alle commerciële bankactiviteiten overgeheveld naar een nieuwe vennootschap. Deze werd op 30 januari 1935 opgericht zonder wijziging van de maatschappelijke benaming.

Krachtens die hervormingen kwam er een scheiding tussen de bankactiviteiten en de belangen van de houdstermaatschappij.

De Bank Lambert is ontstaan uit het bankbedrijf dat de familie Lambert opstartte. Deze was sinds de onafhankelijkheid van België in 1830 bedrijvig in de Belgische banksector. Na 1945 heeft de Bank Lambert haar bankactiviteiten snel uitgebouwd door opeenvolgende fusies aan te gaan met diverse privé-banken.

Sinds begin 1998 is de BBL een volledige dochter van de ING-groep.

Op de buitengewone algemene vergadering van 17 april 2003 hebben de aandeelhouders de naam van de vennootschap gewijzigd in ING België NV.

Follow ING on