Verwijder achtergrond

Aangifte boekhoud-/auditfraude

De Raad van bestuur van ING België NV houdt eraan om iedereen - personeelsleden en externe personen - de mogelijkheid te bieden om bemerkingen en / of klachten te melden met betrekking tot boekhoudregels, rekeningenaudit, boekhoudcontrole en alle andere materies. Deze klachten mogen ook anoniem gebeuren. Daartoe heeft de Raad een meldprocedure uitgewerkt die opgenomen is in het Charter van het Auditcomité.

Deze meldprocedure wordt gepubliceerd in toepassing van beslissingen genomen door ING Groep in het kader van de internationale wetgeving inzake transparantie.

Adres waar de klachten kunnen worden gemeld:

Klachten betreffende de boekhoudregels en de interne boekhoudcontrole:

ING België NV
Nationale Cliëntendienst
Marnixlaan 24
1000 Brussel

Deze klachten worden behandeld door de Interne Audit

Klachten betreffende de rekeningenaudit:

ING België NV
Nationale Cliëntendienst
Marnixlaan 24
1000 Brussel

Deze klachten worden behandeld door de voorzitter van het Auditcomité.

Andere klachten:

ING België NV
Nationale Cliëntendienst
Marnixlaan 24
1000 Brussel

Deze klachten worden behandeld door de Compliance Officer SWE.

Follow ING on