Verwijder achtergrond

Onze partnerships

ING gaat met verschillende partners in zee om duurzame ontwikkeling aan te pakken.

Koning Boudewijnstichting


Sinds 2005 financiert ING België een mecenaatsfonds bij de Koning Boudewijnstichting. Dit ING-fonds helpt talrijke verenigingen met een focus die gaat van onderwijs aan ongeneeslijk zieken, over universitair onderzoek tot de bescherming van architectonisch erfgoed. Sinds 2005 heeft ING meer dan 6 miljoen euro gedoneerd.


In 2018 gaat de steun naar verenigingen die zich inzetten voor de circulaire economie. ING gelooft in de circulaire economie als ultieme oplossing voor schaarste en uitputting van grondstoffen. In een circulaire economie worden producten, onderdelen en materialen zo efficiënt mogelijk gerecycleerd zodat hun waarde behouden blijft of zelfs toeneemt. Resultaat: je produceert met minder grondstoffen én je werkt kostenbesparend.

CLOSE THE GAP

Close the Gap is een non-profit organisatie die als doel heeft de digitale kloof in ontwikkelingslanden te overbruggen door het schenken van hoogwaardige computers en IT-apparatuur. De geschonken apparatuur wordt gerecycled of gebruikt voor educatieve, medische, ondernemings- en sociale projecten in opkomende of ontwikkelingslanden.
Naast het schenken van hoogwaardige computers en IT-apparatuurI, recycleert het personeel van ING zijn oude gsm's om innovatieve projecten te ondersteunen . Op die manier wordt ook een verantwoord en duurzaam antwoord geboden op het groeiende probleem van elektronisch afval.

UNICEF

Zowel ING als UNICEF geloven in een sterke, gezonde gemeenschap als fundament voor toekomstige generaties en ondernemingen. Sinds de start van ons partnership in 2005 hebben we meer dan 1 miljoen jongeren (van 10 tot 19 jaar) gesteund, waarvan bijna 90% uit ontwikkelingslanden.
Via het Power for Youth-programma helpen we - samen met UNICEF - kinderen succesvolle volwassenen te worden.  We geven hen de meest up-to-date tools en vaardigheden mee die ze nodig hebben om straks in hun land als werkkrachten, ondernemers, of leiders aan de slag te gaan. 

ING breidde dit partnership onlangs uit en ruggensteunt nu vooral jongeren uit Kosovo, Montenegro, de Filipijnen, Vietnam en China.

Play video

Kijk hoe ING samen met UNICEF zorgt dat jongeren sneller sociaal en financieel zelfstandig kunnen worden.

Hoe scoren de duurzaamheidsinitiatieven van ING ?
Hoe werkt ING aan een zelfredzame samenleving ?

Follow ING on