Verwijder achtergrond

Naar een duurzame samenleving

We gaan ervan uit dat innovatie het leven van onze klanten makkelijker maakt. Zo zorgen artificiële intelligentie en digitalisering voor verbetering en vereenvoudiging van een aantal taken. Neveneffecten vallen misschien niet meteen op. Maar ze brengen wel ingrijpende veranderingen in de samenleving met zich mee. Ze creëren nood aan nieuwe vaardigheden en verstoren de tewerkstelling.  Dit alles heeft soms een ingrijpend effect op de financiële situatie van mensen en op keuzes die ze moeten maken.


Een duurzame samenleving is gebaat met verantwoord ondernemen. We hebben het hier niet alleen over een groenere samenleving, maar ook over een zelfredzame samenleving waar mensen hun financiën beter beheren en betere financiële beslissingen nemen. Financieel autonome mensen dragen bij tot een gezonde economie. Ze bevorderen de sociale vooruitgang en zorgen voor een duurzame samenleving.

Zorg voor eigen medewerkers

ING profileert zich als maatschappelijk verantwoorde werkgever. En zet haar mensen op een duurzame manier in door over een optimale privé/werkverhouding te waken en diversiteit te waarborgen. De bank ambieert een afspiegeling te zijn van de samenleving en focust op het talent van haar mensen.


• Diversiteit is de beste garantie om talent aan te trekken en te behouden. Diversiteit maakt de bank flexibeler, zorgt voor frisse invalshoeken en rekent af met het status quo.


• We zorgen voor verscheidene netwerken waarbij medewerkers zich kunnen aansluiten. Zoals GALA (gay and lesbian network), ING Crossing (culturele diversiteit), RING (jongeren onder 30 jaar) en Lioness (vrouwen).


• Medewerkers kunnen één dag per jaar aan vrijwilligerswerk doen tijdens hun werktijd. Samen met onze partner Time4Society laten we medewerkers kiezen uit een groot aantal sociale en ecologische projecten. In 2018 kozen meer dan 900 collega’s voor een dag bij een vzw naar hun keuze.

Het Think Forward Initiative

ING, Deloitte, Dell EMC, CEPR en Dimension Data ontwikkelden samen met een aantal autoriteiten en deskundigen het Think Forward Initiative (TFI). TFI focust op de uitdagingen waarmee consumenten geconfronteerd worden bij het nemen van financiële beslissingen en reikt oplossingen aan om hen meer autonomie te geven.


De Think Forward Initiative Impact Accelerator begeleidt start-ups en scale-ups en helpt hen om bepaalde problemen aan te pakken. TFI levert ING inzichten uit innovatie en research om tools te ontwikkelen die mensen betere financiële beslissingen laat nemen, iets waar ook de samenleving wat aan heeft.


Met welke partners werkt ING aan duurzame ontwikkeling?

Follow ING on