Verwijder achtergrond

Inzet voor het milieu

Klimaatverandering is vandaag de dag één van onze grootste uitdagingen. De gevolgen ervan, zoals de toenemende schaarste van water, voedsel, energie en andere grondstoffen leiden tot flinke sociale en economische uitdagingen. Als we niets doen aan de klimaatverandering, kan dat verwoestende en blijvende gevolgen hebben voor onze economie en maatschappij.

Bij ING geloven we in het Akkoord van Parijs en dat we de opwarming van de aarde onder de 2°C moeten houden en idealiter zelfs onder de 1,5 graden.

Kijk alles wat je moet weten over ING en klimaat:

ING is klimaat-neutraal sinds 2007

ING is klimaat-neutraal sinds 2007 wat betekent dat de activiteiten van de bank uiteindelijk geen negatieve invloed hebben op het klimaat.  De elektriciteit die we in België in kopen is 100% duurzaam.

Ook heeft ING miljarden euro’s geïnvesteerd in windenergieparken, zonne-energie en de productie van aardwarmte. In 2015 heeft ING besloten te stoppen met de financiering van nieuwe kolencentrales en -mijnen voor de productie van elektriciteit. 

We zijn eveneens gestopt met het financieren van klanten die meer dan 50% van hun elektriciteit via deze centrales of mijnen halen.

Het engagement van ING voor het klimaat begint bij het aanpakken van onze eigen voetafdruk, op 2 manieren: 

• direct via haar activiteiten in gebouwen, IT-systemen en zakenreizen

 indirect via onze financieringsportefeuille en bij de keuze van onze leveranciers.

COncrete actieS van ING voor het milieu

De directe milieu-impact: infrastructuur en medewerkers

Om onze directe footprint te verkleinen, beperken we bij de kantoren en data centra van ING  ons energie- en waterverbruik, papier, elektrisch en elektronisch afval en daarmee onze totale CO₂-uitstoot.

• We kijken op kritische wijze naar de grondstoffen die we nodig hebben voor onze activiteiten. 

• We moedigen medewerkers aan tot duurzaam werken. We staan open voor thuiswerken en flexibele werkuren, zorgen voor openbaar vervoer en elektrische fietsen.

Objectieven en verbintenissen van ING Objectieven en verbintenissen van ING

De indirecte milieu-impacT

Als bank is onze indirecte impact via onze financieringsactiviteiten groter dan de directe impact op het milieu. Daarom zoeken we naar manieren om financieringen te verzorgen voor duurzame projecten en bedrijven die  het best zorgen voor het milieu in vergelijking met andere bedrijven in hun sector. Tevens detecteren we milieurisico´s  in onze portefeuille om de negatieve effecten te minimaliseren.

Specifieke initiatieven:

 • Responsible Finance portfolio: we toetsen klanten en hun verrichtingen aan onze strikte regels over milieu en maatschappelijke risico's. Als klanten zich niet aan die regels houden en niet willen veranderen, stoppen we met de samenwerking.

• We hebben een innovatieve leningsconstructie opgezet die bedrijfsklanten met een succesvol duurzaam beleid beloont met een korting op de rente over hun leningen. Daarmee heeft ING de eerste Duurzaamheidslening geïntroduceerd in België.

• We hebben een kader voor groene obligaties gecreëerd om de duurzaamheidsfactor van gefinancierde projecten in kaart te brengen en er transparant over te rapporteren.

• We breiden onze portefeuille met duurzame financieringen voortdurend uit. 

• ING gelooft in de circulaire economie als ultieme oplossing voor schaarste en uitputting van grondstoffen. In 2018 heeft ING België een fonds opgezet bij de Koning Boudewijnstichting ter financiering van projecten op het gebied van de circulaire economie.

• We zijn er in geslaagd om duurzaamheid op de agenda te zetten bij klanten en stakeholders.    Hoe werkt ING aan een duurzame samenleving?En wat is het resultaat van al die initiatieven?

Follow ING on