Verwijder achtergrond

Beoordelingen

Hoe wordt het duurzaamheidsbeleid van ING geËvalueerd door experten?


ING is een van de duurzaamste beursgenoteerde banken ter wereld.

Ons beleid en onze acties worden ieder geëvalueerd door onafhankelijke instellingen.


2017 Hoogtepunten:

• In 2017 behaalde ING in de Dow Jones Sustainability Index een score van 89 (op 100), een van de beste scores in de banksector.
• In 2017 beoordeelde Sustainalytics ING weer eens als de beste onderneming binnen de banksector.
• ING stond opnieuw in de ‘Climate A List’ van Carbon Disclosure Project CDP.

Dow Jones Sustainability Indices

De Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) gaven ING de status van wereldleider in de categorie Banken en namen ING opnieuw op in de World Index en de Europe Index van deze categorie in 2017. Tegenover een sectorgemiddelde van 58, haalt ING een score van 89 op 100, bijna even veel dan de 90 op 100 uit 2016. De hoogste score in de banksector is 94.

Dit jaar kreeg ING een hogere ‘milieudimensie’-score en haalde de hoogste scores binnen de banksector voor milieu-indicatoren, bedrijfsrisico’s en -opportuniteiten, klimaatstrategie en milieurapportering. Qua ondernemingsbestuur, relevantie en risico- en crisisbeheer verbeterden we onze positie.

ING werd eveneens opgenomen in het Sustainability Yearbook 2018 door RobecoSam. RobecoSam is specialist in duurzame investeringen en bezieler van de DJSI-criteria. Zoals aangekondigd op 1 februari 2018 kreeg ING een Bronze Class Sustainability Award.

Sustainalytics

Sustainalytics, de organisatie die wereldwijd actief is in ESG-onderzoek en –ratings, gaf ING opnieuw de leiderstatus in de banksector. ESG gaat over ecologische, sociale en governance-scores.

Met een score van 85 op 100 in 2017, slechts één punt lager dan het jaar ervoor, waren we zevende op ongeveer 350 ondernemingen en staan we aan het hoofd van de groep ondernemingen met een vergelijkbare beurswaarde.

Carbon Disclosure Project (C.D.P)

CDP gebruikt metingen en publicaties  om het beheer van milieurisico´s door  ondernemingen en regeringen te verbeteren. In naam van 827 investeerders met ruim 1 biljoen USD aan activa, beoordeelde CDP de prestaties van duizenden ondernemingen in hun strijd tegen de klimaatverandering.


CDP beoordeelt duizenden bedrijven op hoe ze klimaatverandering aanpakken en rangschikt de acties en strategieën van ING bij de top 5%.
ING veroverde opnieuw een plaats op de ‘Climate A List’ van CDP, die 117 leidende ondernemingen vermeldt voor hun acties in de strijd tegen klimaatverandering.

Time4Society

Tijdens de CSR Night in Antwerpen mocht ING België een « Time Award  2016 » in ontvangst nemen. Dit event, georganiseerd door de vzw Time4Society, brengt vertegenwoordigers uit het verenigingsleven, de privésector en de politiek samen rond het thema maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Follow ING on